Spływ Kajakowy po jeziorze Gołdap 13-25.07.1958r.

Czy żyje jeszcze ktoś z uczestników tej wyprawy? Pozostały zdjęcia - Helenka, Emil i Janusz Kluczyński, dyrektor administracyjny w sanatorium "Pstrowskiego" w latach 50.